Trega Home Trega Home
Trega Home
Български English Deutsch Русский
Търси
продукти  |  за нас  |  партньори  |  сертификати  |  полезни връзки  |  контакти  Новини
»
 Още

»
 Още


Уеб дизайн
РЕМЪЦИ   начало » продукти

Ремъци 

Предлагаме широка гама  ремъци производство на:

 

 

 

 

 

Ремъчни предавки – видове, приложение и избор.

Основни параметри Ремъчните предавки работят на принципа на триенето.Състоят се от колелата – ремъчни шайби, които са обхванати от гъвкав елемент – ремък. Въртящия момент се предава от силите на триене. Шайбите са с успоредни оси, но могат да са различно ориентирани в пространството. Предавателното отношение е равно на отношението на диаметрите на задвижваната и задвижва щата шайба. Ремъчните предавки се използват основно за:
-задвижване на машини с помощта на електродвигатели с малка и средни мощности
-за задвижване на електрически генератори в климатичните системи на транспортните средства, селскостопански и други машини. Класификацията на ремъчните предавки може да се извърши по различни признаци:
А)Според вида на ремъка: Ремъците биват 5 вида:
1) плоски
– служат за предаване на движение от двигател предимно воден към няколко работни маш
2)клинов – голяма носеща товаро-способност по-малки размери от плоския;
3) кръгли – използват се за предаване на малки натоварвания в уреди, домакински уреди и др.
4) сдвоен клинов ремък – от една шайба с този ремък могат да получават движение няколко шайби, някои от които се въртят в обратната посока
5) поликлиновият ремък – плосък и клиновиден. Имат повишено сцепление с шайбите могат да работят и с малки шайби
Б)Според посоката на въртене на валовете на предавката – при еднаква – отворена предавка, при противоположна – кръстосана.
В)По брой на задвижваните валове – един или няколко вала.

Ремъчната предавка има редица предимства пред зъбната:

- дава възможност за предаване на значителни между осови разстояния до 15м.
- има плавна и безшумна работа;  - предпазно звено в силовата верига;   - прос та конструкция и лесно се експлоатира.
Недостатъци на ремъчната предавка са:
- има малка носеща способност => по-големи габаритни размери;  -непостоянно предавателно число
- ремъка има малка дълготрайност (1000… 5000 часа);  - предизвиква до 2-3 пъти по-голямо натоварване в/у валовете и лагерите. Имат широко приложение като силови предавки за малки мощности до 50kW
Режими на работа на ремъчна предавка :
- празен ход предаващия въртящ момент Т1=0;
- при Т1≠0 напреженията на опън в двата клона на ремъка не са равни.
Критерии за работоспособност на ремъци и ремъчни предавки:   - носеща способност или якост на сцепление на ремъка с шайбата, която се определя от силата на триене между тях. При недостатъчна носеща способност може да се стигне до боксуване
-дълготрайност на ремъка. В нормални условия се ограничава до износване на ремъка от умора.

Видове сечения

1. Нормално сечение

 


Вид

Широчина на горната основа [mm]

Височина
h [mm]

M(Z) / 10
A / 13
B / 17
C / 22
D / 32
E / 38

10,00
13,00
17,00
22,00
32,00
38,00

6,00
8,00
11,00
14,00
0,00
25,00

                         

 

 

 

 

 

2. Тесни сечения

 

Сечение

Широчина на горната основа [mm]

Височина
h [mm]

SPZ
SPA
SPB
SPC

9,70
12,70
16,30
22,00

8,00
10,00
13,00
18,00

 

 

 

 

 

3. Силови ремъци

Сечение

Широчина на горната основа
bo [mm]

Височина
h [mm]

Стъпка
e [mm]

B / HB
C / HC
D / HD
3V
5V
8V

17,00
22,20
32,00
9,50
15,90
25,40

13,00
16,00
21,50
10,00
15,50
25,00

19,00
25,40
37,00
10,30
17,50
8,60

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Ремъчни шайби

Ремъчните шайби се използват за предаване на въртеливо движение при всички предавателни механизми, както за синхронни така и за трапецовидни ремъци.

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


   
   

 

продукти  |  за нас  |  партньори  |  сертификати  |  полезни връзки  |  контакти
      © Трега ООД   |   4001, Пловдив, ул."Атон" № 20   |   trega@plov.net