Trega Home Trega Home
Trega Home
Български English Deutsch Русский
Търси
продукти  |  за нас  |  партньори  |  сертификати  |  полезни връзки  |  контакти  Новини
»
 Още

»
 Още


Уеб дизайн
ЕЛЕКТРОМОТОРИ И РЕЗЕРВНИ
ЧАСТИ ЗА ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ  
начало » продукти

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
 
Мощност

Номиналната мощност на вала на двигателя се определя при следните условия:
  • номинално напрежение, показано на табелката при допуск ±5%
  • честота на захранващото напрежение при допуск ±1%
  • температура на околната среда - до 40°C
  • надморска височина до 1000m
  • режим на работа S1  продължителен по EN 60034 -1

При отклонение от посочените условия допустимата мощност на вала на двигателя се определя по формулата:
     Pd = kt.kh.Pn

     Pd - допустима мощност на вала на двигателя
     kt - корекционен коефициент отчитащ влиянието на t° на околната среда
     kh - корекционен коефициент отчитащ влиянието на надморското равнище
     Pn - номинална мощност на двигателя, означена на табелката
Корекционните коефициенти се отчитат от таблици 1 и 2

Таблица 1
t [°C] 40 45 50 55 60
kt 1.00 0.95 0.90 0.83 0.76

Таблица 2
h [m] 1000 1500 2000 2500 3000 4000
kh [-] 1.00 0.98 0.95 0.91 0.87 0.87

Въртящ момент


Номинален въртящ момент на изходящия край на електродвигателя се изчислява по зависимостта
Mn = 9,55.Pn [N.m]
               nN 

     Mn [N.m]    - номинален въртящ момент
     Pn [W]        - номинална мощност
     nN [min-1] - номинална скорост на въртене
     Ms                - пусков момент
     Mmin            - минимален момент
     Mmax            - максимален момент
     ns                 - синхронна скорост на въртене

Лагери
Всички електродвигатели се произвеждат със съчмени едноредни лагери, двустранно затворени, с понижено ниво на вибрации - виж табл.3.

Степен на защита
Степента на защита на електродвигателите е IP54 или IP55 съгласно IEC 60034-5

Работен край на вала
Размерите на работния край на вала са показани в таблиците с присъединителните и габаритни размери. Нормално двигателите се изработват с цилиндричен край на вала без вътрешна резба. При заявка двигателите се изработват с вътрешна резба и центриращ конус по DIN 332 форма D. Размерите на резбата според диаметъра са посочени в табл. 3.

Таблица 3

h Работен край на вала Резба ЛАГЕРИ
mm mm mm Лагерен възел
      преден заден
71 Ø14j6 x 30 M5x12.5 6202-2Z 6202-2Z
80 Ø19j6 x 40 М6x16 6204-2Z 6204-2Z
90 Ø24j6 x 50 M8x19 6205-2Z 6205-2Z
100, 112 Ø28j6 x 60 M10x22 6206-2Z 6206-2Z
132 Ø38k6 x 80 M12x28 6308-2Z 6307-2Z
160 Ø42k6 x 110 M16x36 6309-2Z 6308-2Z
180 Ø48k6 x 110 M16x36 6310-2Z 6310-2Z
 
При заявка двигателите се изпъляват с втори изходящ край на вала

Топлинен клас на изолация – F (155°C)

Стандартно изпълнение

Трифазни асинхронни електродвигатели
Произвежда се серията АТ с височина на оста на въртене – 71 ÷ 180mm.
Еднофазни асинхронни електродвигатели
Височина на оста на въртене - 71 ÷ 100mm.
Произвеждат се сериите:
  • ASR - двигателите са с пусков и работен кондензатор
  • AS - двигатели с пусков кондензатор
  • AR - двигатели с работен кондензатор

Електродвигателите са с накъсосъединен ротор и външно обдухване със собствен вентилатор – система на охлаждане IC41, съгласно EN 60034-6

Електродвигателите с височина на оста на въртене 80 ÷ 132mm се предлагат:
  • с алуминиево тяло и алуминиеви щитове
  • с алуминиево тяло и чугунени щитове
  • с чугунено тяло и чугунени щитове
Електродвигателите с височина на оста на въртене 160 ÷ 180mm се предлагат с чугунено тяло и чугунени щитове.
Изводната кутия е разположена отгоре на тялото. Предвидена е възможност за завъртане на изводите на клемната кутия на трифазните двигатели на 90°. При еднофазните двигатели изводите на клемната кутия са в посока към вентилатора.
Изводната кутия е изработена от алуминиева сплав. Късосъединените ротори са с намотка от алуминий с висока електропроводимост. Валът е директно набит в ротора със сглобка, гарантираща неколкократно осигуряване на въртящия момент на двигателя. Аксиалната хлабина на ротора се компенсира с изравнителна пружинна шайба.
Вентилаторният кожух се изработва от листова стомана. Вентилаторът се изработва от пластмаса.
Намотките на двигателите се изработват от емайлиран меден проводник.
Пусковият кондензатор на еднофазните двигатели от сериите ASR и AS се изключва с центробежен изключвател.

Номинално напрежение и честота
  • Еднофазни двигатели – 230V/50Hz
  • Трифазни двигатели:
        - 230/400V 50Hz при PN≤4.0kW
        - 400/690V 50Hz при PN≥5.5kW

Специални изпълнения
  • Двигатели – тропическо изпълнение
  • Двигатели с термична защита
  • Двигатели със странична клемна кутия (лява или дясна)
  • Двигатели за захранващо напрежеие и честота по заявка
  • Двигатели с режим на работа S2, S3, S6
  • Двигатели с ел. вход, различен от посочения в каталога
  • Двигатели със специални технически параметри
  • Двигатели със специалнo предназначение с технически параметри по заявка на клиента

Стандартни форми на изпълнение


   
   

 
Електродвигатели за <br>постоянен ток <br> монофазни
Електродвигатели за
постоянен ток
монофазни
Електродвигатели за<br> променлив ток <br> трифазни
Електродвигатели за
променлив ток
трифазни
Резервни части за<br> електродвигатели
Резервни части за
електродвигатели
Уреди за контрол <br>и тестване на <br>електродвигатели
Уреди за контрол
и тестване на
електродвигатели
Регулатор на обороти<br>за асинхронни двигатели<br>честотни преобразуватели
Регулатор на обороти
за асинхронни двигатели
честотни преобразуватели

продукти  |  за нас  |  партньори  |  сертификати  |  полезни връзки  |  контакти
      © Трега ООД   |   4001, Пловдив, ул."Атон" № 20   |   trega@plov.net